W ramach naszej działalności wykonujemy:

 • Mapy do celów projektowych  (tzw. wtórniki),
 • Mapy do celów urbanistycznych,
 • Wytyczenia obiektów na gruncie  (wyznaczenie projektu w terenie),
 • Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze  (w trakcie i po zakończeniu budowy),
 • Podziały nieruchomości,
 • Wznowienia i wskazania granic nieruchomości,
 • Rozgraniczenia nieruchomości,
 • Ustalenia linii brzegowych wód płynących,
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 • Kompleksowe obsługi inwestycji,
 • Sprawdzanie pionowości słupów, masztów, kominów itp.
 • Pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych,
 • Pomiary odkształceń obiektów budowlanych,
 • Pomiary sprawdzające geometrię jezdni torów podsuwnicowych,
 • Inwentaryzacje budowlano-montażowe sprawdzające zgodność budowli z projektem,
 • Pomiary o charakterze inwentaryzacji budowlano-architektonicznej,
 • Pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw, sposobu użytkowania nieruchomości, itp.
 • Pomiary objętości mas ziemnych,
 • Różne nietypowe prace pomiarowe,
 • Prace biurowe związane z grafiką rastrową, wektorową i hybrydową.

Ponadto dla  spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntów i geodezji

 • Prowadzimy doradztwo dotyczące postępowań administracyjnych i sądowych,
 • Występujemy z upoważnienia strony w postępowaniach administracyjnych,
 • Opracowujemy opinie prawne i ekspertyzy techniczne.