Od początku działalności naszej firmy wykonaliśmy ok. 10 tys. różnych opracowań przyjętych jako odrębne zlecenia. Mieliśmy przy tym do czynienia praktycznie z każdym asortymentem prac geodezyjnych, a naszymi klientami były zarówno osoby fizyczne, jak i różne urzędy, instytucje, biura projektowe, firmy budowlane i deweloperskie, koncerny i korporacje itp.

Jako przykłady największych prac wykonywanych na przestrzeni tylko ostatnich trzech lat możemy wskazać:

  • kompleksową geodezyjną obsługę budowy Fabryki Opon„Bridgestone” w Stargardzie prowadzoną na zlecenie generalnego wykonawcy Firmy „Polimex-Mostostal” S.A. Warszawa,
  • prace polegające na podziałach działek, wznowieniach granic, rozgraniczeniach i aktualizacji danych ewidencyjnych dla ok. 500 działek o łącznej powierzchni rzędu 5 tys. ha, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych O/Szczecin,
  • regulacje stanów prawnych na terenie powiatu stargardzkiego dla działek drogowych o łącznej długości ponad 50 km, stanowiących własność Skarbu Państwa.