Oferta

W ramach naszej działalności wykonujemy:

  • Mapy do celów projektowych (wtórniki)
  • Wytyczenia obiektów budowlanych: budynków, sieci, przyłączy
  • Inwentaryzacje powykonawcze
  • Podziały nieruchomości
  • Wznowienia i wskazania granic nieruchomości
  • Pomiary objętości mas ziemnych
  • Wszelkie nietypowe prace pomiarowe
  • Kompleksową obsługę inwestycji